Září 2014

Výuka 1. 9. 2014 probíhá do

Dne 3. 9. 2014 se Čj nepůlí, celá třída má výuku do 12.35.

Dne 9. 9. 2014 - návštěva divadelního představení "Čtyřlístek zasahuje", cena 55.- Kč.

Dne 18. 9. 2014 - doporvodný program ke Dni NATO (Minikinokavárna Ostrava)

Výuka na dopravním hřišti - termín bude upřesněn.