Český jazyk

Stavba slova                                                                                    Dášeňka

Kořen slova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************************************************************************
Diagnostika čtení                                                                            Pohádka Dvanáct měsíčků
 
Věta, slovo, slabika I.                                                                      Křemílek a Vochomůrka
 
Věty se skládají ze slov                                                                  Ferda Mravenec
 
Slovo se skládá ze slabik                                                               Broučci
 
Pořadí slov ve větě                                                                         Dášeňka                                                                     
 
Abeceda                                                                                         Maková panenka