Pro zobrazení týdenního plánu:

http://www.zs-mat5.cz/tydenni-plan.php

Rozvrh hodin na I. pololetí šk. roku 2017/2018
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Pondělí x Aj1/Aj2 Čj  M Tv Tv
Úterý Čj 1 M Čj-Čt Pč1/Pč2 Čj 2  
Středa Čj Aj1/Aj2 Prv M Čj-Čt  
Čtvrtek M 2 Vv Čj Aj1/Aj2 Hv M 1
Pátek Čj M Čj-Čt Prv Prv