Pro zobrazení týdenního plánu:

https://www.zs-mat5.cz/tydenni-plan.php

Rozvrh hodin na I. pololetí šk. roku 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Pondělí M ČJ VV VV  
Úterý D AJ M ČJ  
Středa M TV ČJ AJ ČJ  
Čtvrtek ČJ M1/Čj2 M2/Čj1 HV  
Pátek AJ AJ Z TV ČJ