Pro zobrazení týdenního plánu:

https://www.zs-mat5.cz/tydenni-plan.php

Rozvrh hodin na II. pololetí šk. roku 2017/2018
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Pondělí Čj Aj1/Aj2 Čj-Čt Hv  
Úterý Čj 1 M Tv Pč1/Pč2 Čj 2  
Středa Čj Aj1/Aj2 Prv M Čj-Čt  
Čtvrtek M 1 Vv Čj Aj1/Aj2 Čj-Čt M 2
Pátek Tv M Čj Prv Prv